Уеб Дизайн ПонеделникЮни01 ,2020

Уеб дизайн

470
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Уеб дизайн0 от 50 от общо 0 гласували.


Уеб дизайн

Това означава подреждане,аранжиране елементите на един сайт - компютърна графика, компютърна анимация, хипертекст, звук, по определен начин за представяне на сайта – уеб браузър, по визуален път.Чрез уеб дизайнът се включва изработката на уеб страници една или повече,и те се организират чрез набор от вътрешни препратки.

Същественната разлика между уеб дизайна и уеб разработването,е че при уеб разработването освен уеб дизайн, обикновенно, включва и изпълними програми скриптове –които отдалечено се изпълняват на сървър и техният резултат се реализира посредством уеб страници.

История на уеб дизайна

Протоколът за изработването на уеб страници е измислено от CERN, Европейски лаборатории за ядрени изследвания.Уеб страниците са били вътрешна система за свързане, каталогизиране и на отделени един от друг текстове на сървърите на ЦЕРН. Предвид изключителното си удобство да се свързват текстове чрез хипер връзки самата идея бързо набира скорост и така се появява първия графичен браузър Gopher, който при пускането си е бил невероятна сензация заради възможността си да представя графично хипертекста, форматирането му и използването на картинки.

Така се появяват модерни браузъри с които WWW, започва да доминира над другите стандарти и до днес.

Уеб дизайна - кратко представяне

Писането на хипертекст, чисто технически означение на уеб дизайна, интерактивни текстови препратки било то към други части на текст или към друг текстов документ. От уеб дизайна се получават HTM страници, картинки в различни формати анимации и други.

Компоненти получени при уеб дизайна на една страница или на цял сайт се подреждат във файлове, които се разпределят в директории. Една уеб страница е един файл, но не винаги, особено когато се използват скриптове изпълнявани на сървъра. Един скрипт може да генерира хиляди страници, както и десетки скриптове могат да генерират единственна страница.

Уеб дизайна включва творчество художествена изработка на отделните графични и аудио елементи, форматирането на текста. Разработване на клиент-базиран код, който най-често се използва за подобряване на разглеждането на даден сайт и се реализира най-често чрез JavaScript или VBScript, е техническата част .